Seksueel wangedrag op de werkvloer

Wat is er aan de hand in Nederland? Iedereen rolt en buitelt over elkaar heen met betrekking tot seksueel overschrijdend gedrag. Iedereen vindt er wat van en menigeen wil toch minimaal laten weten dat ook hij/zij in het verleden dusdanig benadert is door…..! maar dacht dat het “normaal” was.

Persoonlijk heb ik helemaal geen behoefte aan al deze openbare persoonlijke ervaringen en meningen. Waar het hier om gaat is dat een vreselijk fenomeen “seksueel overschrijdend gedrag” al sinds jaar en dag onder ons leeft en dat er nog steeds geen oplossing is om dit te voorkomen. Denk eens aan alle schandalen rondom de kerken, leraren, artsen, sportverenigingen, royalty’s, verschillende dienst- en hulpverleners, padvinderij enz.

Mijn ervaring als externe Vertrouwenspersoon is dat de aanwezigheid van de Vertrouwenspersoon te weinig kenbaar is. De interne Vertrouwenspersoon vaak iemand is van HR (die je ook bij het koffieapparaat tegenkomt), of een bedrijfsarts (die al overbelast is en waarbij je pas na 3 weken of nog later een afspraak kan maken).

De 1ste opvang kan een Vertrouwenspersoon zijn (welke dan ook) maar zorg dan wel dat deze snel, makkelijk maar vooral veilig bereikbaar is. Zorg dat iedereen weet wie de Vertrouwenspersoon is en waar/hoe die bereikbaar is. Zorg dat het begrip “Vertrouwenspersoon” in het “DNA” van ons allemaal komt te zitten. Zorg dat er sneller en zwaardere consequenties komen voor de daders.

Wat mij overigens gelijktijdig zorgen baart, is dat we naar een maatschappij gaan waar niks meer kan en mag en dat zelfs een welgemeend compliment of een goed bedoelde aanraking verkeerd uitgelegd kan worden. Laten we met respect en warme menselijkheid met elkaar omgaan.

Daarom doe ik hierbij een oproep aan overheid, bedrijven, verenigingen, vakbonden, brancheverenigingen e.d. met elkaar te zoeken naar een oplossing en vraag ik aan ouders hun kinderen te wijzen, zich bewust te zijn van hun omgangsvormen. Ook dit fenomeen gaat niet vanzelf over!

Heeft u hulp nodig van een externe vertrouwenspersoon; bel  dan naar 0499 324 328

#Vertrouwenspersoon #StriktVertrouwelijk.com #GonnyVanTussenbroek #respect #hr #ongewensteomgangsvormen #grensoverschrijdendgedrag #seksueelwangedrag #metoo