2 handen die naar elkaar toereiken
Uw externe vertrouwenspersoon
voor ongewenste omgangsvormen
en integriteit
2 handen die naar elkaar toereiken
Onafhankelijk, veilig en vertrouwd

Wij zijn uw Vertrouwenspersoon!

“Strikt Vertrouwelijk” is een landelijk werkend platform van externe vertrouwenspersonen voor bedrijven en organisaties. Wij bieden diverse diensten aan om PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) bij medewerkers, vrijwilligers enz. te voorkomen of te beperken. Als er dan toch iets gebeurt, vangen wij deze mensen op een zo goed mogelijke manier op. Wij helpen hen om stappen te ondernemen om uit de ontstane situatie te komen.

Wij geloven, dat mensen het meest gelukkig zijn en het best functioneren, als ze grip hebben op hun eigen leven. Daarom ondersteunen wij mensen in kwetsbare perioden en zoeken bij mogelijke misstanden of conflicten zo snel mogelijk naar een juiste aanpak om tot een optimale oplossing te komen. Soms is een openhartig gesprek al voldoende, tips over hoe om te gaan met een situatie kunnen helpen, maar in veel gevallen is een melding noodzakelijk en helaas ook wel eens een meer juridische benadering. De aanmelders beslissen bij ons, in overleg met onze mensen, zelf over de stappen die zij willen nemen. De aanmelder staat centraal en wij begeleiden.

Er staat nergens in de wet dat u verplicht bent een vertrouwenspersoon aan te stellen. Er staat wel dat u verplicht bent om een beleid psychosociale arbeidsbelasting te voeren. Het aanstellen van een externe  vertrouwenspersoon voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit is hierin een belangrijke factor. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid informeert u daar verder over.

Door een samenwerking met “Strikt Vertrouwelijk” aan te gaan beschikt uw organisatie over een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ook kunt u gebruik maken van onze diensten “luisterend oor“ en “vertrouwensmediator” om op deze manier veel problemen op het menselijk vlak op te lossen voordat ze escaleren.

Al onze vertrouwenspersonen zijn LVV gecertificeerd.

“Strikt Vertrouwelijk” is een handelsnaam onder Turn Over (Conflictmanagement)