De vertrouwensmediator

Soms zijn er misstanden met zichtbare symptomen maar waar de problematiek niet zo duidelijk is. Er moet aan de ontstane situatie duidelijk iets gebeuren, maar een officiële (MfN) mediation is dan vaak te voorbarig. De vertrouwensmediator kan daarin een verhelderende en preventieve rol spelen. Daarom is deze “tussenweg” een prima oplossing.

Een vertrouwensmediator kan onnodig ziekteverzuim voorkomen, dat veroorzaakt is door sluimerende conflicten of onuitgesproken ontevredenheid. Als vertrouwensmediators worden wij vaak ingeschakeld bij aanwijsbare problemen als arbeidsconflicten, ruzie tussen medewerkers onderling, wangedrag of ernstige privé problemen. Vaak is er dan al sprake van ziekteverzuim.

Gesprekken met medewerkers vinden plaats onder de wederzijdse afspraak van vertrouwen en geheimhouding. Met betrokkenen wordt wel overlegd of er en hoe er iets gedaan kan/mag worden met de informatie die naar boven komt en wat er moet gebeuren om eventuele knelpunten op te lossen.

Is de situatie inmiddels te ver geëscaleerd dan werken wij samen met Turn Over (mediation). Turn Over (mediation) is MfN gecertifiseerd.