Het luisterend oor

Als vertrouwenspersoon zijn wij ook een “luisterend” oor. We horen daardoor ook over kwesties die niet vallen onder de “ongewenste omgangsvormen”, maar die wel aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan privé kwesties die zich vermengen met de werksituatie. Mochten de privé belangen dusdanig de overhand hebben dan zullen wij de aanmelder:
• in het 1ste telefonische contact adviseren waar ze naar toe kunnen gaan voor hulp;
• of, na akkoord van de werkgever, voor een eerste persoonlijke opvang zorg dragen.
We spreken in dit geval over een “kort coaching traject” (1 of 2 gesprekken); dit gebeurt alleen na overleg en akkoord van HR.