Bedrijven en Organisaties

Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Daarmee worden veel mogelijke misstanden voorkomen.

Aandachtspunten

Afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand kan een bedrijf ervoor kiezen om meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Hierbij kan gelet worden op geslacht, leeftijd of afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt. Vandaar dat “Strikt Vertrouwelijk” werkt met vertrouwenspersonen met verschillende achtergronden.

Zorg er in ieder geval voor dat de vertrouwenspersoon het bedrijf goed kent en gemakkelijk toegankelijk is voor de werknemers.

Wat levert een goed beleid voor Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit op voor werkgevers:
• minder verzuim en bijbehorende kosten;
• binding van personeel en dus minder verloop;
• betere werksfeer;
• meer rendement;
• hogere kwaliteit van producten en diensten;
• continuïteit;
• inzet en betrokkenheid van werknemers;
• besparing op juridische kosten door conflicten te voorkomen of vroegtijdig op te
lossen.

Alle gesprekken vinden in overleg plaats op neutraal terrein, thuis of op de werkplek.

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersoon heeft een zeer informatieve video Animatie uitgebracht waarin de taken en verantwoordelijkheden van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en – integriteit op een laagdrempelige manier wordt uitgelegd.

Gedragscode (on)gewenste omgangsvormen

Op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er door TNO een gedragscode (on)gewenst omgangsvormen samengesteld en ontwikkeld.