Abonnementen

U heeft de keuze uit drie verschillende mogelijkheden.

Wij hanteren voor de uitvoering van een vertrouwenspersoontaken een drietal mogelijkheden:  Excellent aansluiting, Basis aansluiting of service op basis van een Uurtarief. U betaalt in het laatste geval voor alle werkzaamheden genoemd in de linker kolom het uurtarief. Met deze laatste vorm van dienstverlening, de service op uurtarief, voldoet u niet aan de “gangbare” regels voor het beschikken over een vertrouwenspersoon.

Voor het Excellent en Basis abonnement is er een jaarpremie van toepassing uitgaande van het aantal medewerkers (staffels). Voor een offerte hiervoor verzoeken wij u contact met ons op te nemen, telefoonnr.: 0499 324 328 of mailadres; post@StriktVertrouwelijk.com.

In de onderstaande tabel staat aangegeven welke diensten er onder welk abonnement vallen.

Diensten Excellent Basis Uurtarief
Voldaan aan de richtlijnen Ja Ja Nee
1ste telefonisch contact gratis Ja Ja Nee
Incl. vervolg acties / gesprekken Nee Nee Nee
Incl. nieuwsbrieven
(1 a 2 p jr)
Ja Ja Nee
Incl. bijwonen bijeen -komsten (1 a 2 p jr) Ja Nee Nee
Incl. actualiseren van het beleid aan nieuwe wetgeving Ja Nee Nee
Incl. geanonimiseerde jaarverslag Ja Nee Nee
Incl. bespreking jaarverslag Ja Nee Nee
Aansluitkosten Jaarlijks Nee Nee € 302,00 pj.
Basis-jaarpremie -afhankelijk van aantal medewerk(st)ers Ja Ja Nee
Uurtarief excl. BTW buiten abonnement om € 125,00 € 155,00 € 190,00

In alle gevallen kunt u gebruik maken van ons “Luisterend Oor” en de “Vertrouwensmediator” tegen het voor u van toepassing zijnde uurtarief.

Genoemde tarieven (2024) zijn excl. BTW, reistijd en reiskosten en eventueel huur externe gespreksruimtes.

In elk geval zal er binnen 2 werkdagen een vertrouwenspersoon van “Strikt Vertrouwelijk” contact opnemen met de aanmelder.

Na maximaal 3 persoonlijke gesprekken met de aanmelder zal de vertrouwenspersoon contact leggen met de directie of HR-afdeling over het te verwachten procesmatige verloop van het dossier.