Medewerkers en Vrijwilligers

Medewerkers kunnen te maken krijgen met ongewenst gedrag op het werk. Denk aan agressie, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie. Als je hiermee te maken krijgt kan je naar je leidinggevende stappen, maar het is in de praktijk soms best lastig om erover te praten juist met je leidinggevende. Misschien gaat het juist wel om die leidinggevende of zijn er andere drempels die ervoor zorgen dat je leidinggevende niet de juiste persoon is hiervoor. Hetzelfde geldt voor een HR-medewerker. Daarom is het fijn dat de medewerker naar een onafhankelijke professional kan: de vertrouwenspersoon.

Als je werkgever een samenwerking heeft met “Strikt Vertrouwelijk” en je een gesprek met de vertrouwenspersoon wilt, hoef je dat nooit aan te vragen bij je leidinggevende of werkgever. De drempel voor een gesprek is hierdoor heel laag en toegankelijk gemaakt. Tijdens het gesprek bespreken jij en de vertrouwenspersoon de situatie, de oplossingen en de juiste vervolgstappen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan je terzijde staan bij de vervolgstappen. Alles wat wordt besproken is natuurlijk vertrouwelijk met een geheimhoudingsplicht (tenzij het gaat om strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt). Wanneer de situatie met anderen bespreekbaar gemaakt moet worden, kan de vertrouwenspersoon hierbij helpen.
Te veel stress op het werk kan leiden tot overspannenheid en burn-out. Het zijn de meest voorkomende beroepsziekten.

Wat levert een samenwerking met een vertrouwenspersoon op voor de medewerkers:
• sneller herstel en minder terugval na verzuim;
• minder werkstress en dus meer werkplezier;
• meer zelfvertrouwen;
• betere contacten op het werk;
• meer motivatie;
• effectievere aanpak van het werk;
• betere persoonlijke contacten op het werk;
• geen problemen meer mee naar huis nemen;
• Let op; ook van werknemers en vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich als goed
werknemer dienen te gedragen en dat zij alles in het werk stellen om PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of te beperken.

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersoon heeft een zeer informatieve video Animatie uitgebracht waarin de taken en verantwoordelijkheden van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en – integriteit op een laagdrempelige manier wordt uitgelegd.