VertrouwensPersoon Integriteit (VPI)

De Wet ‘Huis voor de Klokkenluiders’ is ingegaan per 01-07-2016. De wet verbetert de mogelijkheden om veilig misstanden te melden en daarnaast de bescherming van de aanmelder en de vertrouwenspersoon.
Organisaties van meer dan vijftig medewerkers zijn verplicht om een interne meldregeling integriteit te hebben en een adviseur hiervoor. Die adviseur kan en mag iedereen zijn, ook al is die geen professional in dit vak. Hoewel er dus geen wettelijke verplichting is om te beschikken over een gecertificeerd vertrouwenspersoon, is dat evenals bij ongewenste omgangsvormen, in Nederland wel de “standaard” geworden.

Een vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) kan benaderd worden door medewerkers die een vermoeden hebben van onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden binnen de organisatie. Van medewerkers met dit soort vermoedens wordt verwacht dat zij dit melden bij hun leidinggevende of bij een intern meldpunt of een VPI. Bij de VPI kan de medewerker zijn verhaal doen en kan er duidelijk gemaakt worden welke mogelijkheden de medewerker heeft. Wanneer een medewerker wil melden, maar dit niet rechtstreeks durft, dan zou de medewerker via de VPI mogen melden. De VPI geeft in dat geval de melding door aan het meldloket, maar zorgt ervoor dat de naam van de medewerker niet bij het meldpunt bekend wordt. De VPI dient op deze manier de belangen van de medewerker, maar ook die van de organisatie. Het belang van de organisatie is dat onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden worden beëindigd.

Over wat voor soort misstanden hebben we het dan:
• de volksgezondheid;
• de veiligheid van personen;
• de aantasting van het milieu (bijvoorbeeld illegale lozingen in een rivier);
• het goed functioneren van de organisatie (bijvoorbeeld het voorkomen van diefstal, fraude).

Wanneer een werknemer een vermoeden van een misstand heeft, moet dit vermoeden gebaseerd zijn op redelijke en objectieve gronden.
Meldingen kunnen gedaan worden bij “Huis voor Klokkenluiders”, als er geen branche-specifiek meldpunt is.

Al onze vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd conform de LVV eisen;